HYVÄN ELÄMÄN KIEKOT

Ensimmäinen tapahtuma järjestetään toukokuussa 2013. Ilmoittaudu!

Kilpailujoukkueissa:

Uudenmaan Herkku Oy
Uudenmaan Herkku Oy
Fazer-Amica Oy
Sako Oy
Urheiluase Oy
Gyttorp Finland Oy
Laatuase Oy
3M Suomi Oy / Peltor
SAL
SSG
Procam tuotanto Oy

Lions Quest - yhdessä kasvamisen ohjelma

Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen ohjelma, joka on kehitetty ajankohtaisten, suomalaisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelma tukee 5 - 25 -vuotiaille suunnattujen valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttamista. Keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen. Ohjelma sopii opetusmenetelmien monipuolistamiseen, arvo-, terveys- ja yrittäjyyskasvatuksen, eri kulttuuristen ryhmien yhteenhiomiseen ja ennen kaikkea antamaan ELÄMISEN TAITOJA.

Lions-klubit tukevat Lions Quest -ohjelmaa keräämällä rahaa opettajien ja kasvattajien koulutuksiin. Yhden koulutuksen hinta on 385 €. Hyvän elämän kiekot -tapahtumalla kerättävät 32 koulutuksen varat on merkittävä panostus Lions Questiin. Sillä saadaan useassa koulussa tai oppilaitoksessa lisättyä koulutettujen kasvattajien määrää tai aloitettua Quest -ohjelma.

Lions Questin sivut

Lions Quest opetuskäytössä

Kati Söderlund kirjoittaa kokemuksistaan LC Hki/Viaporin kustantamasta Lions Quest -koulutuksesta:

Osallistuin Lions Quest –kurssille toimiessani opettajana alakoulun erityisluokassa. Kurssi oli mielenkiintoinen ja mielekäs kokonaisuus. Kurssin sisältö toimi paitsi hyvänä tukena arjen työssä, myös mielenkiintoisena ajatusten vaihtamisen paikkana muissa kouluissa toimivien kollegoiden kanssa.

Lions Questin filosofia on erinomainen ja se tukee usein erityisoppilaille haastavaa vuorovaikutusta vertaisryhmässä. Positiivinen suhtautuminen oppilaiden kasvuun ja toimivien käytännön harjoitusten tekeminen antaa oppilaalle mallin tavoiteltavasta toiminnasta ja elämässä tarvittavista taidoista. Itsetunnon merkitys lapsen ja nuoren kasvussa on todella merkittävä. Lions Questin materiaaleista koen saaneeni opetukseen sisältöä terveen itsetunnon rakentamisen tukemiseen. Kurssin jälkeen pidin silloin tällöin Lions Quest pohjalta kokonaisia oppitunteja, mutta pääosin olen käyttänyt kurssilta saamiani tietoja ja materiaalista löytyviä tehtäviä monilla tavallisilla oppitunneilla. Kurssin antia on ollut helppo sitoa kaikkiin oppiaineisiin.

Tällä hetkellä toimin yläkoulussa erityisluokanopettajana ja käytän edelleen alakoulun vuosiluokkien materiaalista löytyviä vinkkejä satunnaisesti avuksi sosiaalisen ja emotionaalisen kasvun tukemiseksi.

Kiitos, kun sain osallistua tuellanne kurssille!

Iloisin kevätterveisin,
Kati Söderlund