HYVÄN ELÄMÄN KIEKOT

Ensimmäinen tapahtuma järjestetään toukokuussa 2013. Ilmoittaudu!

Kilpailujoukkueissa:

Uudenmaan Herkku Oy
Uudenmaan Herkku Oy
Fazer-Amica Oy
Sako Oy
Urheiluase Oy
Gyttorp Finland Oy
Laatuase Oy
3M Suomi Oy / Peltor
SAL
SSG
Procam tuotanto Oy

Lions

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä.

Lionien keräämät varat käytetään kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyskohteisiin. Lions-organisaation ja klubien omaan toimintaansa käyttämät varat kerätään jäseniltä jäsenmaksuina, eikä niihin käytetä lahjoitusvaroja. Lionit on maailman paras palvelujärjestö ja luotettavimmaksi yhteistyökumppaniksi arvostettu Financial Times -lehden tutkimuksen 7/2007 mukaan.

Suomen Lions-liiton sivut

Klubit

Kilpailun järjestävät seuraavat N-piirin Lions-klubit:

Järjestävät klubit saavat laskea tapahtumassa kerätyt Lions Quest -lahjoitukset toiminnakseen.